Collecties

Archeologie

De deelcollectie archeologie is vrij omvangrijk en bevat vondsten uit Asselt en directe omgeving, stukken uit Midden-Limburg en artefacten van veel verder weg. Daarnaast zijn er nogal wat baggervondsten.

Historische collectie

De historische deelcollectie omvat objecten gerelateerd aan de geschiedenis van Asselt en Swalmen in het algemeen, aan het Rozenkerkje (St. Dionysiuskerkje) en een ruimer gebied (munten).

Volkskundige collectie

De omvangrijkste deelcollectie is van volkskundige aard en omvat gebruiksvoorwerpen uit de huiselijke- en werkomgeving. Veel voorwerpen hebben betrekking op het dagelijks leven in burgermanshuizen en op boerderijen en zijn veelal gerelateerd aan voedsel verwerken, bereiden en eten. Er zijn persoonlijke eigendommen, zoals: brillen, wandelstokken, pijpen, schrijfgerei enz. En ook handgereedschap, werktuigen voor in huis, tuin of op het land en ook bijvoorbeeld speculaasplanken en stofstempels. Pastoor Pinckers, de stichter van Museum Asselt, stuurde koster Loven en anderen op pad om gebruiksvoorwerpen in de directe omgeving op te halen om in het museum tentoon te stellen.

Religieuze collectie

Bij de deelcollectie Religie gaat het, behalve direct aan het katholieke geloof te koppelen voorwerpen, ook om objecten die met andere levensovertuigingen te maken hebben. Zo zijn er objecten van de Joodse religie en van de vrijmetselarij.

Geologie

Bij de deelcollectie Geologie gaat het hoofdzakelijk om fossielen afkomstig uit Zuid-Limburg en om baggervondsten van resten van (uitgestorven) dieren uit Midden-Limburg en Asselt. Ze behoren tot de kerncollectie van pastoor Pinckers, de stichter van Museum Asselt.

Franken & Noormannen

De Frankische vleugellansen vormen samen met de archeao reconstruction van het Limburgs Noormannenzwaard, de interactieve Virtual Reality-beleving, de maquette van het Noormannenkamp en andere bodemvondsten een belangrijk onderdeel van de unieke Noormannengeschiedenis van Asselt.

Varia

Tot de deelcollectie Varia kan een grote wapenverzameling gerekend worden en een harnas.

Aanvragen m.b.t. de collecties

"Verzoek om informatie of beeldmateriaal Wil je beeldmateriaal aanvragen of heb je een verzoek om informatie over (objecten uit-) onze collectie? We ontvangen de aanvraag bij voorkeur per e-mail via info@museumasselt.nl Bruikleenverzoek Graag ontvangen wij een gemotiveerde bruikleenaanvraag met vermelding van de titel, looptijd en locatie van de tentoonstelling, plus een actueel faciliteitenrapport. We ontvangen het verzoek bij voorkeur per e-mail via info@museumasselt.nl Een object schenken Wilt u een object aan het Museum Asselt schenken? Schenkingen worden altijd afgewogen aan de hand van het collectiebeleidsplan. We ontvangen het aanbod bij voorkeur per e-mail via info@museumasselt.nl "