Frankische Vleugellansen

De vier Frankische vleugellansen van Asselt stammen uit de jaren 800 n. chr.
Ze zijn van ijzer en uit de bodem van de Asseltse Plassen opgebaggerd, door Baggermolen De Offendorf.
Daar waar ooit de Maas stroomde.
Eén van de vleugellansen is niet opgebaggerd, maar is op 20 feb. 1938 in de bodem gevonden.
In richting van het Duitse Bos, door werkman Giebelen.
De vleugellans is een type lans, uit de Karolingische periode, die veelal door de Franken en ook Noormannen werd gebruikt.
Op diverse afbeeldingen in psalters (bijbelboeken) en o.a. op Het tapijt van Bayeux zijn deze typische lansen te zien.
Eén van de Frankische Vleugellansen is in bruikleen gegeven voor de expositie in het Historiehuis in Roermond.