In het Nieuws

Rondleiding Fossielen uit het Maasdal:

Op zondag 15 oktober om 15.00 is er in het museum een speciale rondleiding, onder leiding van paleontoloog François van Wessel. Hierbij zal hij één en ander vertellen over een bijzondere collectie fossielen, die er in het museum te zien is. Het betreft dan met name versteende overblijfselen van grote en kleine zoogdieren die hier in Limburg tussen 500.000 en 40.000 jaar geleden leefden. In deze periode, afgewisseld door langdurige ijstijden en kortere en warmere perioden, zag Limburg er heel anders uit. Er was een uitgestrekt tot aan de einder reikende steppenlandschap, waar mammoeten, neushoorns, reuzenherten en veel andere kleinere dieren leefden. Resten van die dieren zijn gevonden in groeven en opgebaggerd uit de Maas.

De rondleiding is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk altijd zeer op prijs gesteld door de vrijwilligers van Museum Asselt.

Locatie: Museum Asselt, Past. Pinckersstraat 26, 6071 NW Swalmen

In het Nieuws

Speciale rondleiding in museum Asselt

Op zondag 20 augustus zal om 15.00 een speciale rondleiding worden verzorgd door amateurarcheoloog en historicus Wiel Luys.

Hij zal nader ingaan op enkele bijzondere objecten van het museum, maar ook vertellen over een kleine expositie die momenteel in het museum gehouden wordt.

De titel van de expositie draagt als titel “Mammoeten in Asselt”.

Resten van deze dieren, opgebaggerd uit de Maas, zijn in het museum tentoongesteld.

Maar niet alleen, ook kan men overblijfselen bekijken van een neushoorn, reuzenhert, beer, steppewisent en een wolf die hier tienduizenden jaren geleden in het Limburgse Maasdal nog leefden.

De rondleiding duurt ongeveer een half uur.

Na afloop wacht nog voor iedereen een verrassing en kan men een quiz invullen waarmee een leuk cadeau is te winnen.

Ook kinderen kunnen aan deze rondleiding meedoen.

Voor deelname aan deze rondleiding zijn, naast het entreegeld voor het museum, geen extra kosten verbonden.

Datering: laatste kwart van de 9de en begin van de 10de eeuw.

In het Nieuws

Bronzen kussenfibula uit Asselt van het type A2.
De fibula is met uiterste precisie bewerkt en met donkerblauwe en witte emaille in cloisonnétechniek versierd.
Deze zijn o.a. bekend uit Vikingnederzettingen in Zweden, maar in ons land vrij zeldzaam.

Datering: laatste kwart van de 9de en begin van de 10de eeuw.