Mammoeten in Museum Asselt

Komende zomer is er in Museum Asselt een kleine tentoonstelling te zien over grote en kleine zoogdieren die in Limburg leefden in het Pleistoceen. Dat is een geologisch tijdvak dat duurde van 2,58 miljoen jaar geleden tot 11.700 Jaar geleden. 
Het Pleistoceen werd afgewisseld door langdurige ijstijden en kortere warmere perioden.

Limburg zag er in die warme perioden heel anders uit. Er was een uitgestrekt tot aan de einder reikend steppenlandschap waar mammoeten, neushoorns, reuzenherten en veel andere kleinere dieren leefden. Resten van die dieren zijn gevonden in groeven en opgebaggerd uit de Maas.

De tijdelijke tentoonstelling is samengesteld door de paleontoloog François van Wessel en geeft op een prettige en educatieve manier een kijkje in de tijd van het Pleistoceen. Er is aandacht voor de leef- en plantenwereld waarin de grote grazers rondtrokken, maar ook kleinere zoogdieren leefden.

Het museum bezit een eigen collectie fossielen uit drie geologische tijdvakken: Plioceen, Pleistoceen en Holoceen, een tijdspanne die vanaf heden 5 miljoen jaar geschiedenis omvat. Die vondsten zijn natuurlijk ook te bekijken als aanvulling op de tijdelijke tentoonstelling.